Ashanti, poezja

3 teksty (poez­ja) – auto­rem jest Ashan­ti.

Nie mogę...

Odejść nie mogę bez żad­nych słów
Os­tatni raz dot­knąć Twych ust
Choć wiem że nap­rawdę spra­wi to ból
Nie mogę się cofnąć nie mogę spaść w dół 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 grudnia 2011, 21:43

Bez opamiętania

Niczym kwiat który do życia pot­rze­buje wody
Jak podróżnik które­go zachwy­cają przygody
Pra­wie jak deszcz który darzy nas chwilą otuchy
Zu­pełnie jak wiatr i je­go sil­ne podmuchy
Tak Ciebie pot­rze­buję przy­jacielu by kochać
By już nig­dy w sa­mot­ności nie szlochać
Aby zro­zumieć za­sady pros­te­go działania
Jeżeli da­jesz coś od siebie nig­dy nie jes­teś sama
Jak małe dziec­ko które śpiąc pot­ra­fi tyl­ko śnić
Tak bez opa­mięta­nia pot­rze­buję Ciebie by żyć!!! 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 grudnia 2011, 20:04

Tak musiało być...

Niena­widzę Cię z każde­go powodu
Od­dycham z ulgą i idę do przodu
Nic nie zmieni te­go co kiedyś bolało
Tak mu­siało być więc dob­rze się stało 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 listopada 2011, 17:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ashanti

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 grudnia 2015, 03:17krysta sko­men­to­wał tek­st W twoim wnętrzu znaj­du­je [...]

1 grudnia 2015, 20:16Ashanti do­dał no­wy tek­st W twoim wnętrzu znaj­du­je [...]

23 listopada 2015, 22:14tomek43i sko­men­to­wał tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

23 listopada 2015, 22:13CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

23 listopada 2015, 22:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

23 listopada 2015, 22:03Ashanti do­dał no­wy tek­st Mam aler­gie na Two­ja [...]

27 marca 2015, 19:02Ashanti do­dał no­wy tek­st Czarna dziura